actielijn 3

Uitwerken wijk- en dorpsaanpak

Hoewel de aanpak voor de transitie naar nieuwe warmte nieuw is, zijn veel gemeenten wel bekend met wijk- en gebiedsgericht werken. Maar hoe pas je het thema warmte in die manier van organiseren? Hoe neem je iedereen mee?

Wijk- en gebiedsgericht werken

De gemeenten zijn aan zet om op basis van of parallel aan de Transitievisie Warmte wijkuitvoeringsplannen te maken.

De gemeenten in Groningen willen hun regierol voor de wijk- en dorpsaanpak verder ontwikkelen, zodat het een gestructureerd proces wordt. Daarvoor is behoefte aan instrumenten voor wijkuitvoeringsplannen en het ontwikkelen van een “Groninger Aanpak” op basis van wijk- en dorpsvernieuwing.

Gemeenten moeten goed kunnen afwegen wanneer het wel of niet slim is met andere opgaven de verbinding te zoeken. Daarnaast is er behoefte aan een heldere omschrijving van de wettelijke taken van gemeenten in de warmtetransitie.

Mensen lopen over de museumbrug in Groningen
Mensen in overleg met post-it's op de achtergrond

Aanpak, instrumenten en methoden

Het Warmte Transitie Centrum Groningen helpt gemeenten met het ontwikkelen van:

  • Instrumenten voor het opstellen van wijkuitvoeringsplannen;
  • Werkmethoden voor een Groninger wijk- of dorpsaanpak;
  • Inbedden van de aanpak bij gemeenten;
  • Zicht op wet- en regelgeving rondom de warmtetransitie.

Hoe helpen wij?

  • We helpen met de procesontwikkeling voor de wijk- en dorpsaanpak en delen informatie van gemeenten die al stappen hebben gemaakt.
  • We begeleiden en trainen ambtenaren die voor de warmtetransitie aan de lat staan.
  • We organiseren inspiratiesessies voor ambtenaren uit andere domeinen, bestuursleden en gemeenteraadsleden.
  • We ontwikkelen een brochure over de “Groninger Aanpak”.
De gemeenten van groningen als icoontje weergegeven

Op onze leestafel

Inspiratie, kennisartikelen, projecten en nieuws. Alles over de warmtetransitie lees je op onze leestafel. Lees alle artikelen »