Partners

Onder andere woningcorporaties, netbeheer, brancheorganisaties, vertegenwoordiging van burgerinitiatieven en kennis- en opleidingsinstituten zijn allemaal partner in de warmtetransitie van Groningen. Het transitiecentrum biedt hiervoor het samenwerkingsplatform.

Hoe werken we samen?

We vinden het belangrijk dat iedere partner die actief is in de warmtetransitie of hiermee aan de slag wil de juiste dingen kan doen. Het WTCG creëert graag een podium om oplossingen voor vraagstukken een plek te geven. En als er nog geen oplossingen zijn, deze samen te ontwikkelen.

Dat doen we in actielijnen en een regionale aanpak, waarin we gemeenten en partners rechtstreeks betrekken. We verbinden, organiseren en begeleiden de implementatie. Ook onderzoeken we wat nodig is om de warmtetransitie te versnellen. Als partner kun je dus een directe bijdrage leveren op het gebied van kennis, innovatie of netwerk.

Warmtenet aanleg bij Paddepoel