Versnellen

De professionals van het WTCG ondersteunen de transitietaken van alle Groninger gemeenten en zetten in op samenwerking. Want ervaringen van de ene gemeente dragen bij aan oplossingen voor de andere. Door vragen en knelpunten die zich op meerdere plekken voordoen te bundelen creëren we versnelling. Dat doen we in vijf actielijnen.

actielijn 1

Actielijn 1

verrijken data en analyse

Voor het maken van transitievisies en wijkuitvoeringsplannen is het verrijken van data met lokale gegevens van groot belang. Er is data genoeg, maar is pas echt waardevol als deze lokaal wordt gespecificeerd en geïnterpreteerd. Vanuit het WTCG voorzien we de technische, economische en sociale analyse van inhoud en vertalen deze naar de lokale situatie. Hiermee maken we data praktisch toepasbaar en zorgen we voor aansluiting op de praktijk.

Lees hoe we data verrijken en analyseren »

actielijn 1

Actielijn 2

opstellen transitievisie warmte

Gemeenten zijn op basis van het Klimaatakkoord de regisseurs van de warmtetransitie voor de gebouwde omgeving. Samen met vastgoedeigenaren, bewoners, netbeheerders en medeoverheden moeten zij in 2021 een Transitievisie Warmte vaststellen. Daarin staat de visie van de gemeente op het aardgasvrij maken van woningen en andere gebouwen. De Transitievisie Warmte geeft richting in de aanpak naar duurzame warmte en aardgasvrij koken. Het bevat ook een planning voor de wijk- en dorpsaanpak en andere activiteiten voor de komende jaren.

Lees hoe we helpen bij het opstellen van een warmtetransitievisie »

actielijn 1

Actielijn 3

uitwerken wijk- en dorpsaanpak

In aansluiting op de Transitievisie Warmte volgt de concrete aanpak in wijken en dorpen. Hoewel de aanpak voor de transitie naar nieuwe warmte nieuw is, zijn veel gemeenten wel bekend met wijk- en gebiedsgericht werken. En energiebesparing doen we natuurlijk al jaren. Maar hoe pas je het thema warmte in die manier van organiseren? Hoe neem je iedereen mee? Op welke manier helpen we bestuurs- en raadsleden het thema eigen te maken? De gemeenten zijn op basis van hun visie aan zet om samen met alle belanghebbenden uitvoeringsplannen te maken en in uitvoering te brengen.

Lees hoe we helpen bij het uitwerken van een wijk- en dorpsaanpak »

actielijn 1

Actielijn 4

betrekken bewoners en bedrijven

Hoe betrek je bewoners en bedrijven op een goede manier bij de warmtetransitie? Die vraag staat voorop, want de transitie grijpt tot achter de voordeur. Het is daarom belangrijk om mensen vroegtijdig te betrekken en niet over één nacht ijs te gaan. Zo ontstaat motivatie en eigenaarschap over oplossingen die zij zelf kunnen doen. Of juist niet zelf kunnen doen, maar gezamenlijk moeten oppakken. Daarnaast is de warmtetransitie een aanjager voor meer ontwikkelingen in een wijk of dorp en andersom; zijn andere ontwikkelingen waar inwoners wakker van liggen een aanjager voor de transitie.

Lees hoe we bewoners en bedrijven betrekken bij de warmtetransitie »

actielijn 1

Actielijn 5

versnellen warmteprojecten

Op verschillende plekken in Groningen wordt al gewerkt aan de warmtetransitie. De provincie heeft de meeste aardgasvrije proeftuinen van Nederland, er worden warmtenetten aangelegd en in verschillende dorpen hebben bewoners de handschoen opgepakt. Daarmee doen we belangrijke leerervaringen op, maar lopen we ook tegen knelpunten aan. Vaak dezelfde, herkenbare knelpunten die we niet binnen één project kunnen oplossen. In deze actielijn delen we actuele kennis en pakken knelpunten gezamenlijk aan met als doel: versnellen en opschalen.

Lees hoe we warmteprojecten versnellen »