1

actielijn 1

Verrijken data en analyse

Voor het maken van transitievisies en wijkuitvoeringsplannen is het verrijken van data met lokale gegevens van groot belang. Er is data genoeg, maar deze wordt pas echt waardevol met lokale kennis van mensen.

Data en analyse

Gemeenten hebben beschikken tot heel veel data en databronnen, echter kunnen zij wel wat ondersteuning gebruiken bij de analyse van al deze data. Binnen deze actielijn voorzien we de technische, economische en sociale analyse van inhoud en vertalen we deze naar de lokale situatie. Daarmee maken we data praktisch toepasbaar en zorgen we voor aansluiting op de praktijk.

Mensen lopen over de museumbrug in Groningen
Mensen in overleg met post-it's op de achtergrond

Inzicht, afweging en interpretatie

Afgaand op behoeften van gemeenten bij het opstellen van een warmtetransitievisie bieden we ondersteuning op de volgende onderdelen:

 • Analyse: Hoe hun gemeente eruit ziet qua warmtebehoefte, potentiële lokale warmtebronnen en de haalbaarheid van gasvrije opties;
 • Afweging: Welke aspecten er in beeld gebracht moeten worden om prioriteiten te kunnen stellen en voorkeursalternatieven te kunnen kiezen;
 • Interpretatie: Op welke wijze worden de analyses en afwegingen vertaald naar de uiteindelijke transitievisie.

Hoe helpen wij?

Wij helpen gemeenten met praktische ondersteuning bij de analyse en interpretatie van hun data. Zo kunnen we helpen door:

 • Werksessies met gemeenten: mogelijkheden en verrijking van data;
 • Uitwerken onderzoeksopzet VESTA-Verrijking en wijktypologieën;
 • Interne dataverzameling VESTA en wijktypologie;
 • Interviews met datahouders;
 • Aanpassen van de invoer van VESTA en draaien van modelruns;
 • Verwerken modeloutput in rapportage per gemeente;
 • Verwerken wijktypologieën in rapportage per gemeente;
 • Opstellen afwegingskader o.b.v. verschillende invalshoeken;
 • Afstemmen rapportage met gemeenten en afronding.
De gemeenten van groningen als icoontje weergegeven

Op onze leestafel

Inspiratie, kennisartikelen, projecten en nieuws. Alles over de warmtetransitie lees je op onze leestafel. Lees alle artikelen »