Taken en doelen

Ondersteunen, samenwerken en versnellen. Vanuit deze drie activiteiten zorgt ons adviesteam voor versnelling. Waarin ervaringen in de ene gemeente bijdragen aan oplossingen in de andere. We creëren schaalvoordeel en lossen bovengemeentelijke vraagstukken op.

Taken

W

Wij ondersteunen gemeenten

Halen actief behoeften op, jagen ambities aan en werken samen met gemeenten aan concrete (warmte)visies, plannen en projecten.

W

Wij faciliteren samenwerking

Tussen gemeenten onderling, provincie en partners in de transitie van wijken en dorpen, zoals vertegenwoordigers van burgers, milieuorganisaties, netbeheerder en (warmte)bedrijven.

W

Wij leveren kennis en capaciteit

Voor het ontwikkelen van transitievisies en wijkuitvoeringsplannen gericht op duurzame ontwikkeling.

W

Wij zoeken naar middelen

Zoals innovatie, financiering en opleiding, om wijken en dorpen te vernieuwen.

W

Wij bundelen vragen, kennis en ervaringen

Met als doel onszelf effectief in te zetten en opschaling van de transitie te creëren.

Behaalde doelen

Z

Alle Groninger gemeenten werken samen in actielijnen

Z

6 gemeenten zijn of worden geholpen met het opleveren van een realistische transitievisie.

Z

De ‘Groninger Aanpak’ voor wijk- en dorpsgericht werken is in ontwikkeling.

Z

Voor gemeenten zijn er 3 regionale vraagstukken met bruikbare tools in ontwikkeling.

Z

Het samenwerkingsplatform is actief, onder andere met tientallen inspirerende leer- en werksessies.

Doelen voor 2024

In 2024…

V

… ondersteunen we 5 tot 10 warmteprojecten waarin inwoners actief zijn betrokken.

V

… is de waardering voor ons werk hoog: minimaal een 7 op de schaal van 10.

Neem contact op met een van onze experts

Op zoek naar samenwerking? Een goed idee voor de transitie? Aansluiten als professional?
Neem direct contact op met het WTCG of schrijf je in voor onze nieuwsbrief.