Samen Versnellen

In het Warmte Transitiecentrum Groningen werken gemeenten en professionals aan het versnellen van de warmtetransitie in onze regio. Samen maken we werk van energiebesparing en nieuwe warmte voor woningen en andere gebouwen.

Hoe gaan we versnellen?

Het Transitiecentrum bundelt vragen en opgaven van alle Groninger gemeenten in een slimme aanpak.
In vijf actielijnen werken we samen met diverse partners stap voor stap aan een aardgasvrije toekomst.

Verrijken

lokale data en gegevens »

Opstellen

transitievisie warmte »

Uitwerken

wijk- en dorps aanpak »

Betrekken

bewoners en bedrijven »

Versnellen

lokale warmte- projecten »

Op onze leestafel

Inspiratie, kennisartikelen, projecten en nieuws. Alles over de warmtetransitie lees je op onze leestafel. Lees alle artikelen »

Over WTCG

Het Warmte Transitiecentrum Groningen is een samenwerking van de Groninger gemeenten en de provincie Groningen om de uitdagende doelen van het Klimaatakkoord haalbaar en betaalbaar te realiseren. Samen versnellen we de warmtetransitie.

Op de agenda