Over WTCG

Samenwerking helpt in de opgave naar CO2-neutrale woningen en andere gebouwen. Daarom trekken Groninger gemeenten samen op in het Warmte Transitiecentrum Groningen. Met hun inwoners, bedrijven en andere organisaties die werk maken van energiebesparing en nieuwe warmte.

Missie en visie

Kunnen Groningers er in 2050 nog letterlijk en figuurlijk warm bij zitten? Wij denken van wel. We kunnen de gok niet wagen om niets te doen, nu klimaatverandering op ons af komt en fossiele brandstoffen steeds schaarser worden.

Als de Groningse wijken en dorpen een aardgasvrijplan maken, kunnen we tegelijk kijken wat er nog meer moet gebeuren. En andersom: als er toch wordt gewerkt aan onze huizen en straten, laten we dan gelijk ook kijken naar het verbeteren en aardgasvrij-ready maken van woningen en andere gebouwen. Integraal en innovatief voor het Groningen van de volgende generatie.

Mensen lopen over de museumbrug in Groningen
Warmtenet aanleg bij Paddepoel

Taken en doelen

Ondersteunen, samenwerken en versnellen. Vanuit deze drie activiteiten zorgt ons adviesteam voor versnelling. Waarin ervaringen in de ene gemeente bijdragen aan oplossingen in de andere.

We creëren schaalvoordeel en lossen bovengemeentelijke vraagstukken op.

Team van experts

De adviseurs in ons deskundig en ervaren adviesteam helpen hen de transitietaken vorm te geven. Of het nu om beleid, financiering, techniek, participatie of samenwerking gaat.

De grootste meerwaarde zit in de manier waarop dit team deze elementen weet te combineren. Want geslaagde stappen maken we vooral in de combinatie van de juiste ingrediënten.

Mensen in overleg met post-it's op de achtergrond