Missie en visie

Kunnen Groningers er in 2050 nog letterlijk en figuurlijk warm bij zitten? Wij denken van wel. We kunnen de gok niet wagen om niets te doen, nu klimaatverandering op ons af komt en fossiele brandstoffen steeds schaarser worden.

Iedereen zit er warm bij

Als de Groningse wijken en dorpen een aardgasvrijplan maken, kunnen we tegelijk kijken wat er nog meer moet gebeuren. En andersom: als er toch wordt gewerkt aan onze huizen en straten, laten we dan gelijk ook kijken naar
het verbeteren en aardgasvrij ready maken van woningen en andere gebouwen. Integraal en innovatief voor het Groningen van de volgende generatie.

Wat vinden bewoners daarin belangrijk? Waar willen zij mee aan de slag? Op welke manier willen zij zich voorbereiden op een toekomst zonder aardgas? De warmtetransitie is een belangrijk aanknopingspunt voor wijk en dorpsvernieuwing.

 

Samen de transitie versnellen

Samenwerking helpt in de opgave naar CO2 neutrale woningen en andere gebouwen. Daarom trekken Groninger gemeenten samen op in het Warmte Transitiecentrum Groningen. Met hun inwoners, bedrijven en andere organisaties die werk maken van energiebesparing en nieuwe warmte. De provincie ondersteunt ons daarbij. Samen de transitie versnellen.

 

Hoe we dat doen

Het transitiecentrum verschaft helderheid en is een kompas voor gemeenten. Met een praktische aanpak voor uitvoerbare transitievisies en plannen, waarin we stap voor stap aan de gewenste richting werken. We ondersteunen ambtenaren, colleges en gemeenteraden proactief in hun transitietaak met kennis, capaciteit en middelen. Om regie te nemen en samenwerking ten behoeve van de kentering te bevorderen. Om grip te krijgen en samen aan de slag te gaan.

Mensen in overleg met post-it's op de achtergrond
Z

We zijn deskundig

Op het gebied van beleid, techniek, participatie en financiering, en combineren deze vier specialismen om integraal aan transitievraagstukken te werken.

Z

We zijn toegankelijk

Door veelvuldig contact met ambtenaren, bestuurders en partners. Door onze inspirerende activiteiten. We helpen met communicatie rondom de transitie.

Z

We zijn daadkrachtig

Als partner voor gemeenten. We werken nauw samen en voegen kennis en capaciteit toe. Ondersteunen gemeenten bij de gewenste vraagstukken, leggen de juiste verbindingen en boeken resultaten binnen de beschikbare tijd.