Bewoners

Als bewoner krijg je vroeg of laat te maken met de warmtetransitie. Want we hebben afgesproken om te stoppen met aardgas en andere opties voor de verwarming van onze huizen te zoeken. In het Warmte Transitiecentrum Groningen werken de Groninger gemeenten samen aan deze grote verbouwing van Nederland.

Wat kun je zelf doen?

Het WTCG zorgt voor een overkoepelende aanpak van de warmtetransitie voor gemeenten en professionele partners. Dit om te voorkomen dat gemeenten het wiel zelf opnieuw moeten uitvinden.

Als woningeigenaar of inwoner kun je aansluiting zoeken bij je eigen gemeente. Voor alle Groningers is er het energieloket opgericht om je te helpen bij bijvoorbeeld het isoleren van je woning. Ook is het energieloket het aanspreekpunt wanneer je gebruik wil maken van (subsidie)regelingen.