Gemeenten

De warmtetransitie stopt niet bij gemeentegrenzen. Een aantal randvoorwaarden voor een succesvolle aanpak in wijken en dorpen is per definitie gemeente overstijgend en gemeenten lopen veelal tegen vergelijkbare vraagstukken aan.

Hoe kunnen we helpen?

Het transitiecentrum verschaft helderheid en is een kompas voor gemeenten. Met een praktische aanpak voor uitvoerbare transitievisies en –plannen, waarin we stap voor stap aan de gewenste richting werken.

We ondersteunen ambtenaren, colleges en gemeenteraden proactief in hun transitietaak met kennis, capaciteit en middelen.

Man op de fiets voor rijtjeswoningen met zonnepanelen

Drie vraagstukken, één regionale aanpak

Gemeenten zitten met overkoepelende vraagstukken op het gebied van de transitie. Het transitiecentrum pakt als schakel tussen gemeenten en de regio in 2021 drie van deze regionale vraagstukken in één samenhangende aanpak op. Dit zijn de top 3 vraagstukken welke vanuit een afwegingskader zijn gekozen uit een langere lijst vraagstukken:

w

Communicatie

Communicatie met inwoners is nog nauwelijks van de grond gekomen. Ondanks enkele burgerinitiatieven, pilots en de inzet van het Energieloket zijn er nog maar weinig mensen op de hoogte van de transitie en de impact daarvan. Onbekendheid bij inwoners en een gebrek aan kennis bij de gemeenten leidt tot risico’s op het gebied van draagvlak, effectiviteit en voortgang van de transitie.

Betaalbaarheid

De betaalbaarheid van energie en specifieker duurzame warmte is niet vanzelfsprekend. Aardgas is nog de standaard en wordt steeds duurder. Alternatieven kennen soms hogere lasten en vergen investeringen die verder gaan dan het vervangen van alleen de CV ketel. Het is de belangrijkste drempel om niets te doen.

Energiebesparing

Het verminderen van de warmtevraag van woningen is een zogenoemde ‘no brainer’. Vaak is het goed mogelijk om tegen relatief lage kosten al flink op de energierekening te besparen. Maatregelen die zich dus snel terugverdienen. Buiten de wijk- en dorpsaanpak is het laaghangend fruit voor vele Groningers.