Samen

Samenwerking helpt in de opgave naar CO2-neutrale woningen en andere gebouwen. Daarom trekken Groninger gemeenten samen op in het Warmte Transitiecentrum Groningen. Met hun inwoners, bedrijven en andere organisaties die werk maken van energiebesparing en nieuwe warmte.

Gemeenten

De opgave is groot en gemeenten zijn op zoek naar extra kennis en capaciteit. De adviseurs in ons deskundig en ervaren adviesteam helpen hen de transitietaken vorm te geven. Of het nu om beleid, financiering, techniek, participatie of samenwerking gaat.

Partners

Als partner van WTCG kun je een bijdrage leveren op het gebied van kennis, innovatie of netwerk. Samen met het transitieteam van WTCG werken onze partners aan praktische oplossingen om de warmtetransitie te versnellen.

Bewoners

Voor bewoners biedt ons platform een interessant overzicht van alle werkzaamheden in Groningen op het gebied van de transitie. Ook wanneer je van plan bent zelf stappen te zetten kun je al deze informatie als inspiratie gebruiken.