2

actielijn 2

Opstellen transitievisie warmte

Gemeenten zijn op basis van het Klimaatakkoord de regisseurs van de warmtetransitie voor de gebouwde omgeving. Samen met vastgoedeigenaren, bewoners, netbeheerders en medeoverheden moeten zij eind 2021 een transitievisie warmte klaar hebben.

Warmtetransitievisie

In een warmtetransitievisie staan voorstellen voor duurzaam aardgasvrij verwarmen en koken. De Transitievisie Warmte geeft richting in de aanpak hiervan. Het bevat ook een wijk-voor-wijkstappenplan die alle partijen houvast geeft voor de planning.

Voor alle gemeenten is dit een compleet nieuwe taak die door de einddatum onder druk staat. Er is kennis en capaciteit nodig om tot een goede en gedragen warmtetransitievisie te komen.

WTCG biedt ondersteuning, planning en organisatie van het proces: van plan van aanpak tot en met oplevering van de visie.

Warmtetransitievisie opstellen
Mensen in overleg met post-it's op de achtergrond

Een breed gedragen transitievisie

Het Warmte Transitie Centrum Groningen stelt haar expertise beschikbaar en levert graag een bijdrage aan:

  • Een gedragen Transitievisie Warmte voor betrokken gemeenten;
  • Een handreiking Transitievisie Warmte voor gemeenten;
  • Ontwikkelen van pragmatische visies. Niet alleen over wat gemeenten in 2030 willen bereiken, maar ook concrete uitvoeringsagenda voor de eerste jaren;
  • Het thema warmte onder de aandacht brengen bij andere gemeentelijke domeinen en gemeenteraden.

Hoe helpen wij?

Warmte Transitie Centrum Groningen helpt gemeenten bij het opstellen van hun eigen Transitievisie Warmte door:

De gemeenten van groningen als icoontje weergegeven

Op onze leestafel

Inspiratie, kennisartikelen, projecten en nieuws. Alles over de warmtetransitie lees je op onze leestafel. Lees alle artikelen »