5

actielijn 5

Versnellen bestaande warmteprojecten

Op verschillende plekken in Groningen wordt al gewerkt aan de warmtetransitie. Wij zetten ons in om de oplossingen te delen of samen door te ontwikkelen met als doel: versnellen en opschalen.

Hoe krijgen we de plannen uitgevoerd?

Een van de belangrijkste behoeften bij gemeenten is het delen en gezamenlijk oppakken van bestaande projecten. Met name op de knelpunten en werkmethoden zijn gemeenten op zoek naar aansluiting en samenwerking. Bijvoorbeeld bij de aardgasvrije proeftuinen en warmtenetten die reeds zijn aangelegd.

Gemeenten kunnen in het WTCG samenwerken aan knelpunten in lopende projecten. Ook kunnen ze daarnaast naar behoefte opschalen naar andere wijken en dorpen. Belangrijke leerervaringen worden op deze manier gedeeld.

Mensen lopen over de museumbrug in Groningen
Mensen in overleg met post-it's op de achtergrond

Een grotere kans van slagen

Het belangrijkste doel van deze actielijn is om de slaagkans van concrete projecten te vergroten.  Daarnaast willen we de die lessen hieruit getrokken worden beschikbaar maken voor nieuwe projecten in de provincie Groningen.

Dat doen we met kennisuitwisseling en kennisontwikkeling. Ook werken we samen aan het oplossen van knelpunten. Daarnaast levert het Warmte Transitie Centrum Groningen ondersteuning aan gemeenten voor een professionele projectaanpak.

Hoe helpen wij gemeenten?

  • We organiseren leer-werksessies voor specifieke knelpunten;
  • We ondersteunen bij het oplossen van knelpunten, zoals het verbeteren van business cases, of het coördineren van (gezamenlijke) subsidieaanvragen of bijvoorbeeld de praktische toepassing van bepaalde warmtetechnieken;
  • We ontwikkelen een (online) platform voor kennisdeling waarin excursies naar projecten ook een plek krijgen.
  • We helpen de projectstructurering en –aanpak te verbeteren.
De gemeenten van groningen als icoontje weergegeven

Op onze leestafel

Inspiratie, kennisartikelen, projecten en nieuws. Alles over de warmtetransitie lees je op onze leestafel. Lees alle artikelen »