Kennis

Transitievisie Warmte, hoe staat het ervoor?

Transitievisie Warmte, hoe staat het ervoor?

Wat maakt een huis voor jou een prettige plek om te zijn? Veel mensen zullen een antwoord geven gericht op warmte en geborgenheid. Hoe dat huis verwarmd wordt is niet iets waar we over het algemeen over nadenken. Toch wordt dit vraagstuk steeds relevanter. Dit heeft...

Enexis: Wijkuitvoeringsplan Warmtetransitie

Enexis: Wijkuitvoeringsplan Warmtetransitie

Enexis biedt op haar website een aantal interessante downloads en doorlinks over de warmtetransitie en de wijkaanpak voor Gemeenten: "Met Enexis Buurtinzicht bieden we gemeenten op buurtniveau inzicht in de impact van keuzes op ons energienet in 2030. Het laat zien...

Enexis: Aardgasvrije Wijken

Enexis: Aardgasvrije Wijken

"De klimaatuitdaging in Nederland is groot. In 2030 moet de hoeveelheid CO2 met 49% zijn verminderd ten opzichte van 1990. En in 2050 mag bijna helemaal geen CO2 meer uitgestoten worden. Het kabinet neemt daarom ingrijpende maatregelen. Als eerste stap moeten in 2030...