Hoe staan mensen in de energietransitie, wat vinden ze belangrijk? Voor de energietransitie hebben gemeenten behoefte aan gegevens over draagvlak. De vraag is alleen: hoe kom je aan die gegevens? Je kunt een enquête laten uitvoeren, maar dat is vaak arbeidsintensief en duur. Daarom heeft CBS onderzocht of het mogelijk is om een landsdekkende dataset te maken die meer inzicht geeft in de drijfveren van mensen om te verduurzamen (of juist om dat niet te doen).

In dit webinar vertelt CBS over het onderzoek en geven we toelichting op de twee indicatoren die daaruit gekomen zijn. Eén indicator geeft inzicht in hoe belangrijk mensen het vinden dat ze een maatregel kunnen terugverdienen. De ander geeft een beeld van het aandeel mensen in een wijk dat nog niet in actie is gekomen voor de energietransitie.

Uiteraard is er tijdens het webinar ook ruimte voor vragen en een gesprek over hoe je deze indicatoren in de praktijk kunt gebruiken. Ook wordt toegelicht welke indicatoren op deze manier nog meer gemaakt kunnen worden.

Meer informatie over dit webinar leest u op deze pagina. U kunt u aanmelden voor dit webinar door dit formulier in te vullen.