Enexis biedt op haar website een aantal interessante downloads en doorlinks over de warmtetransitie en de wijkaanpak voor Gemeenten:

“Met Enexis Buurtinzicht bieden we gemeenten op buurtniveau inzicht in de impact van keuzes op ons energienet in 2030. Het laat zien hoeveel netverzwaringen en extra stations nodig zijn in het laagspanningsnet. Enexis Buurtinzicht laat zien in welke buurten er meer of minder werk aan de winkel is, om het elektriciteitsnet klaar te maken voor het realiseren van verschillende scenario’s. Deze inzichten kunnen u helpen bij het maken van keuzes, bijvoorbeeld in het prioriteren en faseren van wijken. Heeft u interesse in Buurtinzicht, bijvoorbeeld omdat u bezig bent met uw Transitievisie Warmte of Regionale Aanpak Laadinfrastructuur? Wij delen onze inzichten graag met u. Neem hiervoor contact op met de Strategisch Adviseur van uw regio. ”

Lees meer op de website van Enexis »

Bron: Enexis