“De klimaatuitdaging in Nederland is groot. In 2030 moet de hoeveelheid CO2 met 49% zijn verminderd ten opzichte van 1990. En in 2050 mag bijna helemaal geen CO2 meer uitgestoten worden. Het kabinet neemt daarom ingrijpende maatregelen. Als eerste stap moeten in 2030 de eerste 1,5 miljoen bestaande woningen verduurzaamd zijn en in 2050 moeten alle Nederlandse huishoudens aardgasvrij zijn. Dat betekent overal aardgasvrije wijken. Een gigantische maatschappelijke opgave.”

Lees het hele artikel van Enexis hier »

Bron: Enexis