Het WTCG ondersteunt de gemeente Groningen bij het participatietraject voor de totstandkoming van het wijkenergieplan voor Beijum. In samenwerking met energieteam De Werkbeij en de Gemeente Groningen heeft het WTCG een inloopbijeenkomst georganiseerd voor bewoners van de wijk Beijum in Groningen. Deze wijkbijeenkomst is een onderdeel van het traject om tot een wijkenergieplan te komen. De bijeenkomst vond plaats op 2 juni, waarbij er en inloopbijeenkomst was met een informatiemarkt en twee keer dezelfde presentatie. Ruim 170 bewoners hebben de inloopbijeenkomst bezocht.

 

Kraampjes tijdens de informatiemarkt
Tijdens de informatiemarkt kon men diverse kraampjes bezoeken:

  • Werkbeij ging op de informatiemarkt het gesprek aan met bewoners om inzicht te bieden in de mogelijkheden om woningen te verduurzamen. Dit deden zij aan de hand van de keuzelijst ‘isolatie’. Deze keuzelijst is specifiek opgesteld voor Beijum en geeft een overzicht van alle isolatiemogelijkheden, gebaseerd op vijftien woningonderzoeken in de wijk. De Werkbeij adviseert bewoners om kieren te dichten, glas de vervangen door HR++ en om daken en vloeren te isoleren.
  • Het Energieloket gaf bewoners informatie over de verschillende mogelijkheden om woonhuizen aan te passen, zodat deze minder energie verbruiken en de bewoners kosten kunnen besparen. Bewoners kregen onder meer LED-lampjes, brievenbusborstels en energiebespaaradvies.
  • Energieploeg gaf tijdens de informatiemarkt antwoord op de technische vragen van bewoners over het type isolatie dat zij nodig hebben in specifieke woonsituaties, de nuttigheid van verschillende aangeboden maatregelen en de werking van bijvoorbeeld een warmtepomp.
  • Gemeente Groningen bespreekt op de informatiemarkt samen met de bewoners wat er al wordt gedaan binnen de gemeente aan planvorming en uitvoering, waaronder de aanleg van een warmtenet in het Noordwesten van de stad. Meerdere huurders gaven hierbij aan dat zij ook graag de kans krijgen om kennis te nemen van de plannen die worden gemaakt door de woningcorporaties en de gemeente t.a.v. verduurzaming en hoe de corporaties de beschikbare subsidies gaan inzetten.
  • Onafhankelijk Isolatieadvies zal de uitvoering doen van de collectieve inkoopactie voor isolatie die het Energieloket op dit moment organiseert. Hiervoor kunnen bewoners zich inschrijven en hoeven daardoor niet meer zelf op zoek te gaan naar isolatiebedrijven.

 

Presentatie
Tijdens de presentatie kregen bewoners informatie over het belang van de energietransitie en het opstellen van het wijkenergieplan. De diverse soorten warmtesystemen voor de stad Groningen zijn eerder in kaart gebracht per wijk, aan de hand van uitgebreide onderzoeken. Voor Beijum is een hybride oplossing vooralsnog de meest voordelige. Er ook wordt gekeken naar het transporteren van restwarmte uit de Eemshaven naar de stad. Mocht het zo ver komen dan zou die transportleiding langs Beijum kunnen komen te liggen. Daarom wordt nu aanvullend onderzoek gedaan naar de kansen van een warmtenet in Beijum. Mede om deze reden is besloten een wijkenergieplan op te stellen voor en door de wijk Beijum.
Daarnaast kregen bewoners te horen hoe zij kunnen participeren. Bewoners konden zich bij het kraampje van de gemeente aanmelden om deel te nemen in het participatieproces of om via de mail op de hoogte gehouden te worden over het wijkenergieplan van Beijum.
De meedenksessies zijn op 14 en 28 juni en 12 juli.