“Nederland moet in de komende decennia ‘van het (aard)gas af’. Hiervoor wordt onder meer gekeken naar verwarming door middel van aardwarmte (geothermie) als een van de opties. Net als bij de toepassing van andere duurzame alternatieven voor warmtevoorziening speelt de burger -de bewoner- een belangrijke rol. Maar welke? En hoe?

In opdracht van Energie Beheer Nederland (EBN) deed New Energy Coalition in samenwerking met de Rijksuniversiteit Groningen een studie naar de bestaande inzichten over burgerparticipatie die bruikbaar kunnen zijn voor de ontwikkeling van aardwarmteprojecten.”

 

Lees het hele artikel en het rapport hier >>

Bron: New Energy Coalition, 30 november 2021.