“Nu Europa met een energiecrisis kampt, krijgen vooral de hoge prijzen van energie veel aandacht. Maar hoe zit het met duurzame energiecontracten? Hoe groen zijn die nou echt? In Nederland leveren energiemaatschappijen groene én grijze stroom. Onder groene stroom vallen zonne-energie, windenergie, elektriciteit uit biomassa en waterkracht. Grijze stroom wordt gemaakt met fossiele brandstoffen (aardgas en steenkool) en kernenergie. Over die laatste vorm van energie is discussie onder experts, omdat bij de productie geen CO2 wordt uitgestoten en kernenergie dus niet bijdraagt aan klimaatopwarming.”

 

Lees het volledige artikel hier >>

Bron: NU.nl, 10 januari 2022.