Op 29 juni heeft de gemeenteraad Eemsdelta unaniem ingestemd met het voorstel om een warmtenet aan te leggen in Loppersum. Wethouder Meindert Joostens gaf aan “vierkant achter het project te staan”.

 

Aanleiding

In 2019 diende de voormalige gemeente Loppersum een subsidieaanvraag in bij het Programma Aardgasvrije Wijken voor een warmtenet in Loppersum. Dit betrof een warmtenet voor 4 utiliteitsgebouwen en 10 woningen. Deze aanvraag is in 2019 gehonoreerd. Dankzij extra subsidies kon het doel worden bijgesteld naar een (bijna) aardgasvrij warmtenet in Loppersum voor 5 utiliteitsgebouwen en 59 woningen.

 

Effect

Dit warmtenet zorgt voor een netto reductie van CO2-emissie van ongeveer 311 ton per jaar. Daarnaast zorgt het warmtenet voor een vermindering in het verbruik van aardgas. Gebruikers die nu verwarmen met aardgas zullen naar verwachting goedkoper uit zijn wanneer zij aangesloten zijn op het warmtenet. Ook is het warmtenet een goedkoper alternatief dan een individuele aardgasvrije oplossing met warmtepompen.

 

Kanttekening

De gemeenteraad kan nu een besluit nemen over het beschikbaar stellen van de financiële middelen die nodig zijn voor het warmtenet. Dit is nog geen besluit om het warmtenet daadwerkelijk aan te leggen en te exploiteren. Daarvoor is het nodig om een aanbestedingsprocedure te doorlopen. Daarnaast moet het College een besluit nemen over de aanleg en exploitatie van het warmtenet.