Betrokkenheid en actieve participatie van inwoners is onmisbaar bij de transitie naar aardgasvrije wijken. Als gemeente sta je voor de taak die participatie te organiseren. De koplopers en tegenstanders laten zich wel horen. Maar hoe ga je wijs op weg naar brede participatie: namelijk gericht en effectief?

Dit webinar wordt georganiseerd door het Kennis- en leerprogramma van Programma Aardgasvrije Wijken, Natuur en Milieufederaties en de European Climate Foundation. Deze organisaties zijn betrokken bij aardgasvrij en werken met gemeenten samen aan onder meer particpatie. Meer informatie over dit webinar leest u op deze pagina.

Deze bijeenkomst is alleen bedoeld voor medewerkers van gemeenten.

U kunt u aanmelden voor dit webinar door dit formulier in te vullen.