De ervaringen van koplopers in de warmtetransitie zijn onderzocht door onderzoeksbureau Drift. Tijdens het webinar presenteert Drift haar rapport ‘Weet wat werkt: schetsboek koppelkansen aardgasvrije gemeenten’. Drift schetst hierin hoe andere gemeenten met bovenstaande vraagstukken omgingen. Wat waren hun successen, barrières en geleerde lessen? Jij hoort alle ins & outs tijdens het webinar. Na afloop weet je ook waar je op kunt letten als je zelf aan de slag gaat én weet je meer over de activiteiten die wij organiseren om je hierbij te helpen. Ook gaan we prangende vragen beantwoorden die jij en andere deelnemers hebben. En we bieden je handvatten om om te gaan met complexe vraagstukken die weinig kaders hebben. Meer informatie over dit webinar leest u op deze pagina.

Deze bijeenkomst is bedoeld voor bewonersinitiatieven en medewerkers van gemeenten.

U kunt u aanmelden voor dit webinar door dit formulier in te vullen. Heeft u vooraf vragen? U kunt deze sturen naar Maaike Liem, projectleider Verbinden van opgaven: maaike.liem@vng.nl.