In en om veel aardgasvrije wijken en wijken die van het gas af willen bevindt zich commercieel vastgoed zoals winkels, (zorg)kantoren en bedrijvigheid. Er is echter nog relatief weinig kennis en ervaring opgedaan met deze groep gebouwen, gebruikers en eigenaren. Tijdens deze bijeenkomst van Platform 31 staan bedrijventerreinen centraal, met de hoofdvraag: Hoe kunnen gemeenten de energietransitie van woonwijken en naastgelegen bedrijventerreinen elkaar laten versterken? De leerkring en deze bijeenkomst is voor gemeentelijk projectleiders van de proeftuinen en andere wijken die van het gas af gaan. Meer informatie over deze leerkring leest u op deze pagina.

U kunt u aanmelden voor de leerkring door dit formulier in te vullen.