Tegelijk met de energietransitie staan we voor een andere complexe duurzaamheidsopgave: een volledig circulaire economie, uiterlijk in 2050. De energie- en grondstoffentransitie zijn grotendeels twee kanten van dezelfde medaille. Platform31 organiseert drie bijeenkomsten in 2022 om gemeenten inzichten en handvatten te bieden om (beter) om te gaan met de kansen en afwegingen.

De eerste bijeenkomst vindt plaats op 5 juli. Deze gaat over diverse aspecten van circulair isoleren vooral de rol van gemeenten op dit gebied. Aan welke knoppen kunnen beleidsmedewerkers en proeftuinprofessionals draaien om de lokale energietransitie circulair(der) te maken? De bijeenkomsten beogen vooral om de gemeentelijke professionals te ondersteunen om zelf de juiste vragen te stellen en afwegingen te maken.

Meer informatie over deze online sessie leest u op deze pagina. U kunt u aanmelden voor deze online sessie door te mailen naar Nina Tom: nina.tom@platform31.nl. Graag melden: naam, gemeente en/of proeftuin en basiskennisbehoefte.