In heel Europa wordt gewerkt aan de energie- en warmtetransitie, van aardgasvrije wijken tot zelfs Positive Energy Districts, gebieden die meer produceren dan ze nodig hebben. In juni is de PED-conferentie Challenges for the Design and Implementation of Positive Energy Districts in Amsterdam. Beleidsmakers, onderzoekers en betrokkenen uit heel Europa komen bijeen om ervaringen en onderzoek te delen.

Tijdens de online pre-meeting op 19 april wordt het voorlopig programma van de PED conferentie toegelicht. Successen en uitdagingen van PED/PAW-pilots in Amsterdam komen aan bod en de onderzoeksthema’s van het COST Action Positive Energy Districts European Network worden toegelicht. Je wordt uitgenodigd om uw ideeën te delen over de uitdagingen en om suggesties te doen voor het programma in juni. Vanwege het internationale karakter van de conferentie is de voertaal Engels. Meer informatie over de pre-meeting leest u op deze pagina.

U kunt u aanmelden voor deze pre-meeting door dit formulier in te vullen.