Actielijn 1 & 2:

Een leer- en werksessie voor beleidsambtenaren over hoe te starten met data en de Transitievisie warmte.