Actielijn 4.

Betrek bewoners en bedrijven bij de warmtetransitie. Een werksessie voor beleidsambtenaren.