Tijdens deze inloopsessie kunt u uw vragen stellen over de transitievisie warmte (TVW) in het licht van de Omgevingswet. Welk instrument gebruikt men uit de Omgevingswet en welke procedurele eisen gelden er dan? Is een milieueffectrapportage nodig? En is de zienswijzeprocedure van toepassing? Ook kunnen vragen aan de orde komen over het verloop van het planproces: van transitievisie warmte naar uitvoeringsplan en omgevingsplan.

PAW zal de vragen zoveel mogelijk beantwoorden op basis van de huidige (gepubliceerde) Omgevingswetteksten en in begrijpelijke (niet-juridische) taal. Ook geven zij een doorkijkje naar (mogelijk) komend recht waarmee de Omgevingswet zal worden gewijzigd.

Meer informatie over deze sessie leest u op deze pagina. U kunt u aanmelden voor deze sessie door dit formulier in te vullen.