Deze sessie van Programma Aardgasvrije Wijken gaat over juridische aspecten van de ondergrond in relatie tot de warmtetransitie – in het bijzonder de ruimtelijke ordening van kabels, leidingen en ruimte in de ondergrond. Gemeenten stellen doorgaans een verordening Kabels en leidingen op, en de vraag is: hoe vul je deze verordening slim in, met oog op de energietransitie, warmtenetten en het daarbij ondergrondse netwerk aan kabels en leidingen in wijken? Een belangrijk onderwerp want in de Nederlandse bodem ligt maar liefst ruim een miljoen kilometer aan kabels en leidingen. Meer informatie over deze sessie leest u op deze pagina.

U kunt u aanmelden voor deze sessie door dit formulier in te vullen.

Let op: deze sessie is alleen voor gemeenten en andere lokale overheden.