Overal in Nederland wordt steeds meer ervaring opgedaan met het verduurzamen van de warmtevraag in woonwijken. Dat zijn waardevolle bevindingen waar anderen van kunnen leren. Daarom organiseert TKI Urban Energy in 2022 een webinarreeks waarin uiteenlopende praktijkvoorbeelden aan bod komen. Zoals proeftuinwijken waar een creatieve aanpak is gekozen, waar verrassende innovaties zijn toegepast om belemmeringen weg te nemen, waar kansrijke samenwerkingen hebben geleid tot opschaling, en waar gepionierd is met technische, financiële, maatschappelijke en organisatorische oplossingen.

Dit webinar staat in het teken van de vroegtijdige start van samenwerking tussen bewoners, aanbieders en gemeente. Meer informatie over dit webinar leest u op deze pagina.

U kunt u aanmelden voor dit webinar door dit formulier in te vullen.