In het Klimaatakkoord is afgesproken dat gemeenten elke 5 jaar de transitievisie warmte actualiseren. Ook is afgesproken dat deze actualisatietermijn wordt geëvalueerd. Een andere termijn die is genoemd in het Klimaatakkoord, is de termijn van 8 jaar tussen het besluit van de gemeente en de definitieve overstap op het duurzame alternatief. In de internetconsultatie van het wetsvoorstel voor de Wet gemeentelijke instrumenten warmtetransitie is specifiek gevraagd naar beide termijnen. De antwoorden die daarbij zijn gegeven worden benut in de evaluatie van Programma Aardgasvrije Wijken. Meer informatie over de evaluatie leest u op deze pagina.

U kunt u aanmelden voor de evaluatie door te mailen naar expertisecentrumwarmte@rvo.nl. Vermeld bij aanmelden je naam, de naam van de gemeente en datum van de sessie waaraan je wilt deelnemen.