Tijdens het NAT Festival wordt stilgestaan bij wat er de afgelopen drie jaar is bereikt op het gebied van kennisontwikkeling, kennisdeling en praktijk van aquathermie. We vieren het eind van de Green Deal Aquathermie en we kijken naar de toekomst van aquathermie in de warmtetransitie. Het evenement is zowel fysiek (beperkte capaciteit) als online bij te wonen. Binnenkort volgt meer informatie over het programma en hoe men zich kan aanmelden. Meer informatie over het NAT Festival leest u op deze pagina.