Op 22 juni organiseert Platform31 samen met de gemeente Apeldoorn een excursie naar de Klimaatstraat waar maatregelen zijn genomen om hitte, droogte en wateroverlast tegen te gaan. Een gedeelte van een ondergrondse beek is weer bovengronds gehaald, er is een wateropslag gemaakt en regenwater is afgekoppeld. Op verschillende plekken zijn deze maatregelen zichtbaar gemaakt. Tijdens deze excursie lichten de betrokken medewerkers van de gemeente en het waterschap Vallei en Veluwe toe hoe het proces van samenwerken en participeren in zijn werk is gegaan. Daarnaast presenteren zij hoe klimaatadaptatie wordt gekoppeld aan het aardgasvrij maken van de PAW-proeftuin Kerschoten en Kerschoten-West.

Meer informatie over deze excursie leest u op deze pagina. U kunt u aanmelden voor deze excursie door dit formulier in te vullen.