Bij de integrale aanpak van de aardgasvrije opgave krijg je te maken met zogeheten wicked problems: complexe dilemma’s en uitdagingen waarvoor niet één pasklaar antwoord bestaat. Rond ‘Levensloopbestendig wonen’ krijg je te maken met de toenemende vergrijzing. Oudere bewoners hebben andere behoeften, opvattingen en mogelijkheden dan jongere generaties. Hoe sluit je aan op hun belevingswereld en maak je de warmtetransitie ook voor hun aantrekkelijk? Design Thinking helpt je hierbij verder. Meer informatie over deze sprint leest u op deze pagina.

De Design Sprint is toegankelijk voor mensen die (direct of indirect) werken voor een gemeente met diverse relevante expertises; denk aan sociaal domein (inkomen, onderwijs, uitkeringen, WMO etc.), dienstverlening, data, wijkaanpak (gebiedsregisseurs, buurtcoaches) en de energietransitie (warmte, duurzaamheid). 

U kunt u aanmelden voor deze sprint door een mail te sturen naar Maaike Liem: maaike.liem@vng.nl.