Bij de integrale aanpak van de aardgasvrije opgave krijg je te maken met zogeheten wicked problems: complexe dilemma’s en uitdagingen waarvoor niet één pasklaar antwoord bestaat. De vraag naar technisch geschoolde mensen zal toenemen naarmate meer wijken van het gas af gaan. Kwesties die dan opdoemen rond arbeidsmarkt en scholing, zijn onder meer: hoe krijg je meer technisch personeel? Hoe betrek je (lokale) onderwijsinstellingen bij de aardgasvrij opgave? Hoe zet je mensen met afstand tot de arbeidsmarkt duurzaam in? Hoe benut je vrijwillige energiecoaches in de aardgasvrije wijken? En hoe beïnvloedt vrijwillige inzet de opschaling? Design Thinking helpt je hierbij verder.

Wilt u in korte tijd nieuwe oplossingen vinden om verder te komen met de integrale aanpak van de aardgasvrije opgave? Doe dan mee met de Design Sprint van 18 tot 22 april 2022 in Utrecht! Meer informatie over deze sprint leest u op deze pagina.

De Design Sprint is toegankelijk voor mensen die (direct of indirect) werken voor een gemeente met diverse relevante expertises; denk aan sociaal domein (inkomen, onderwijs, uitkeringen, WMO etc.), dienstverlening, data, wijkaanpak (gebiedsregisseurs, buurtcoaches) en de energietransitie (warmte, duurzaamheid). 

U kunt u aanmelden voor deze sprint door een mail te sturen naar Maaike Liem: maaike.liem@vng.nl.