Wilt u in korte tijd nieuwe oplossingen vinden om verder te komen met de integrale aanpak van de aardgasvrije opgave? En werkt u in een gemeente aan de thema’s energie, krimp, vergrijzing en/of ouderenzorg? Doe dan mee met de Design Sprint van 3 tot en met 6 oktober 2022!

Tijdens de Design Sprint werken we vier dagen aan vraagstukken rond de integrale aanpak van ‘Levensloopbestendig wonen’ en de aardgasvrije opgave. Dat doet u met collega’s die ook werken aan deze thema’s. U doet dat via een wetenschappelijk bewezen denkmethode: Design Thinking. De Design Sprint leidt tot nieuwe inzichten en oplossingsrichtingen. De beste optie werken we uit tot een ‘prototype’. En dat testen we in de twee weken na de sprintweek. Zo nemen we barrières weg en zorgen we voor synergie.

Meer informatie over deze design sprint leest u op deze pagina. U kunt u aanmelden voor de design sprint door Maaike Liem te mailen: maaike.liem@vng.nl.