Het verbinden van opgaven aan de aardgasvrij transitie is een belangrijke pijler van de wijkaanpak. In de praktijk is het koppelvraagstuk echter al een opgave op zich. Waarom is verbinden van opgaven belangrijk, hoe doe je dat en wat is daar voor nodig? Tijdens deze online bijeenkomst presenteert Programma Aardgasvrije Wijken samen met betrokken gemeenten de kennisproducten die zij tot nu toe hebben ontwikkeld, nemen zij u mee in lopende onderzoeken en vragen zij uw input en deelname aan toekomstige projecten. Meer informatie over deze bijeenkomst leest u op deze pagina.

U kunt u aanmelden voor deze bijeenkomst door dit formulier in te vullen.